Σάββατο, 27 Αυγούστου 2011

ΓΙΑ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΩΝ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
 Γίνεται πολύς λόγος τον τελευταίο καιρό για Συγχωνεύσεις-Καταργήσεις σχολειών για εξοικονόμηση πόρων για την παιδεία ,την πιο "κερδοφόρα" επένδυση της εποχής που διανύουμε. Αυτός είναι ο μόνος σοβαρός λόγος για τον οποίο ερχόμαστε σε διάλογο μεταξύ μας Υπουργοί, Εκπαιδευτικοί και Γονείς προς το όφελος της Νέας Γενιάς που έχει εμάς τους ιδίους ως στήριγμά της. Δεχόμαστε, ότι οι συγχωνεύσεις σχολικών μονάδων τόσο διοικητικά όσο και λειτουργικά θα είχε κάποιο νόημα , ώστε να αρθούν διαχωρισμοί, ανταγωνισμοί και άλλες προστριβές  μεταξύ ενδιαφερόμενων σε συστεγαζόμενα κτίρια, όταν κι όπου σημειώνονται τέτοια φαινόμενα. Είναι ωφέλιμο για όλους μας να λειτουργούμε μέσα σε περιβάλλοντα όπου διέπονται από άμιλλα, αλληλεγγύη και συνεργασία για ένα κοινό αποτέλεσμα, την παρεχομένη εκπαίδευση . Έτσι , διοικητικά αυτό αποσκοπεί στην πιο εύρυθμη λειτουργία της νέας σχολικής μονάδας με πρωταγωνιστικό το ρόλο των Δ/ντων ως προς την παιδαγωγική τους μέριμνα και του ή των Υποδιευθυντών όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο. Ωστόσο, είναι σκόπιμο στην παρούσα φάση ν΄ αποφευχθούν οι συγχωνεύσεις τμημάτων τάξεων για να αντιμετωπιστεί πιο ομαλά η αλλαγή και η σταθερότητα που είναι απαραίτητη για μας και τα παιδιά μας . Έτσι ,θεωρούμε ότι ενώ θα μας ωφελούσε μια διοικητική αναβάθμιση της λειτουργία των σχολείων με συγχωνεύσεις διοικήσεων, παράλληλα με μια αναβάθμιση του ρόλου των διευθύνων της εκπαίδευσης , είναι σχεδόν βέβαιο ότι οι συγχωνεύσεις τμημάτων τάξεων θα φέρουν τρομερές αλλαγές και οπισθοχώρηση στην πρόοδο και ανάπτυξη των μαθητευόμενων και θα δοκιμαστεί έντονα η αντοχή των Εκπαιδευτικών... και των Γονέων, δεδομένου του αριθμού προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε στην καθημερινή μας πρακτική λόγω των ελλείψεων υποδομών των Σχολείων ...και των πόλεων. Ακόμη, παιδαγωγικά αναμένεται η λήψη σοβαρών μέτρων ως προς τον αριθμό των μαθητών ανά τάξη , τεκμηριωμένων ως προς την αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας, της δυσκολίας του επιπέδου τάξης, της σύνθεσης των τάξεων και τέλος της εφαρμογής καινοτόμων προγραμμάτων δια την αποφυγή νέων άτοπων ενεργειών . Είμαστε υποχρεωμένοι να παραδεχτούμε ότι σε κάθε άλλη περίπτωση παραβιάζεται το δικαίωμα μας στην μόρφωση και στην εργασία! Πιστεύουμε ότι το Υπουργείο και οι υπεύθυνες Δ/νεις έχουν την πρόνοια να αντιληφθούν ότι τέτοιου είδους παραβιάσεις δημιουργούν κοινωνικές ανισότητες και λάθη που αποβαίνουν μελλοντικά εις βάρος της Πολιτείας (με την ευρύτερη έννοια!). Ευελπιστούμε ότι οι αποφάσεις σας κατόπιν σύνεσης και αλληλοστοχασμού θα επιφέρουν την σταθερότητα που επιζητούμε για την επιτυχία του «Νέου Σχολείου» που κι όλοι οραματιζόμαστε!